O nas

O nas

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A B C D w Opatowie to dzienny ośrodek
wsparcia o charakterze terapeutycznym, przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz niepełnosprawnością umysłową. 
Do najważniejszych zadań naszej placówki należy podnoszenie jakości życia uczestników i
zapewnienie im wsparcia poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia oraz organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej.