Program „Dostępna przestrzeń publiczna”

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w 2023 roku pozyskał dofinansowanie z programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania
pn. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej – budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4D w Opatowie.”

 

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ulicy Szpitalnej 4D uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne i równoprawne korzystanie ze wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka. Uczestnikami Domu są osoby pełnoletnie
z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, osoby
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych. Obecnie osoby niepełnosprawne mają dostęp do poziomu parteru w budynku przez wejście od strony wschodniej za pomocą pochylni. Na niższą kondygnacje, gdzie obsługiwani są uczestnicy prowadzą schody, co stanowi barierę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz korzystających z pomocy ortopedycznych (kule ortopedyczne, balkoniki, laski). Plan pomieszczeń pozwolił zagospodarować i odpowiednio przystosować dwa duże pomieszczenia do wykonywania ćwiczeń ogólnousprawniających pod ścisłym nadzorem fizjoterapeuty. Niestety owe pomieszczenia znajdują się w dolnej części budynku do której obecnie jedyną drogą jest zejście po schodach. Realizacja projektu pozwoli wszystkim uczestnikom swobodnie i komfortowo korzystać z pełnej oferty świadczonych usług.

 

Wybrane do realizacji zadanie jest niezbędne z punktu widzenia zwiększenia dostępności budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie spełnienia wymogów określonych w ustawie o dostępności. Osoby niepełnosprawne na codzień borykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im swobodne poruszanie się i przemieszczenie. Funkcjonalność oraz dostępność budynków użyteczności publicznej wiąże się z oczywistą poprawą jakości życia codziennego osób niepełnosprawnych. Poprzez ułatwiony dostęp
do usług można stworzyć osobom niepełnosprawnym warunki do realnego udziału w życiu społecznym. Każda przestrzeń powinna umożliwiać maksymalnie samodzielne i świadome jej użytkowanie. Powinna być dostępna i pozbawiona barier architektonicznych tak, aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące były dostępne dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi. Jednym słowem przestrzeń powinna umożliwiać jej użytkowanie przez wszystkich użytkowników dlatego
też realizacja projektu we wskazanym zakresie jest w pełni uzasadniona.

 

Kwota uzyskanego dofinansowania: 470 631,43 zł.

 

Wartość całego przedsięwzięcia: 588 290,43 zł