Jak zostać uczestnikiem

Uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A B D w Opatowie
mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują teren powiatu opatowskiego.
Z zajęć w naszej placówce korzystać mogą osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi oraz
niepełnosprawnością umysłową. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy są przyjmowane na podstawie decyzji administracyjnej
Starosty Opatowskiego na podstawie złożonych dokumentów:
1. Wniosek o skierowanie do PŚDS.
2. Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa.
3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w zajęciach Domu.
Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do naszej placówki lub bezpośrednio
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
Osoby zainteresowane uczęszczaniem do PŚDS w Opatowie prosimy o kontakt z naszą
placówką lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A B C D w Opatowie tel. (15) 86 84 741

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie tel. 798 807 179